Inloggning

Här kan du som behörig styrelsemedlem i din bostadsrättsförening logga in till de tjänster som är anslutna till föreningen.

INLOGGNING FÖR STYRELSEN:

Ascendo Invoice (för dig som har föreningens roll som sakgranskare/attestberättigad)

Webbportal ekonomi